Johan

Samtal

Jag erbjuder olika typ av och längd på samtalskontakter vilket beskrivs när du klickar dig vidare här nedan.
Gemensamt för samtalen är en tydlig ram som omfattar mål för kontakten, sekretess, besökstid, betalning, återbud, utvärdering och möjlighet till uppföljning. Jag arbetar med enskilda, par och familjer och tar emot dig som är äldre än 18 år.

Samtalstid och kostnad privat betalande:

  • Enskilda samtal 45 minuter 900: – session
  • Student i utbildningsterapi 700: – session
  • Par/poly 75 minuter 1 800: – session

Kostnad om företag eller försäkringsbolag ersätter: på förfrågan/enligt avtal

Orienterande samtal

Det första till andra/tredje samtalet orienterar vi oss fram med dig och dina behov och önskemål i fokus. Under de gångerna ställer båda de frågor vi behöver ställa till varandra för att eventuellt komma överens om ett samarbete. Därefter beslutar vi oss för hur många gånger vi ska ses. Ibland behövs samtal en längre period och ibland en kortare period. För en del kan enbart några få samtal vara tillräckligt.

Längre period

För att möjliggöra ökad insikt och självkännedom eller bearbeta en mer omfattande påfrestande händelse eller livssituation så kommer vi överens om en samtalskontakt som löper termins- eller årsvis med inplanerade uppehåll för semestrar. Då ses vi en eller två gånger i veckan. 

Kortare period

Om ett tydligt tema utkristalliserar sig i de orienterande samtalen, kommer vi överens om en problemformulering som vi fokuserat utgår ifrån under en begränsad tid. Kan sträcka sig upp till en termin och oftast en gång i veckan eller glesare.

Stödjande samtalskontakt

Om du är ”dig själv på spåret” men önskar samtala med en utomstående person kan det vara bra att vända sig till en person med tystnadsplikt. Det kan gälla såväl privata- som yrkesrelaterade frågor som behöver belysas och vägas om och när beslut ska fattas. Det kan metodiskt arbetas med i en stödjande samtalskontakt.

Parsamtal

Vill du och din partner/dina partners ha hjälp med att tex förstå balans/obalans, sätta ord på känslor, belysa makt och vanmakt, mina/dina/våra behov, bristande kommunikation, sexualiteten med liv och lust? Mottagningen är ett alternativ till kommunens och kyrkans familjerådgivning. Under den inledande kontakten undersöks förutsättningen för en gemensam målsättning med samtalen. Finns förutsättningen så kommer vi överens om ett rimligt antal gånger att ses. 

Rådgivning/information/annat

På mottagningen erbjuder jag även social rådgivning. I korthet innebär det att med bred kunskap om medborgarens rättigheter och skyldigheter informera om vart och hur en vänder sig när en hamnat i svårigheter. Jag har god kunskap om och kompetens att utföra professionella och seriösa hänvisningar till aktörer inom de sociala och juridiska arbetsfälten.

Grupp

Under årens lopp har grupper träffats utifrån aktuella behov och teman. Exempel på grupper: ”Upplevd ensamhet”, ”Sorg”, ”Att leva med hiv”, ”Stolta föräldrar till homosexuella barn”, ”Sömnproblem”, ”Att vara kontaktperson” etc.
Mottagningens inriktning på gruppverksamhet har karaktären av självhjälpsgrupp med tydlig ram för fakta/information, dela med sig och reflektera tillsammans. Inom gruppen råder tystnadslöfte. Antal gånger som samtalsgrupper träffas varierar.
Ta gärna kontakt vid intresse för att delta i grupp eller förslag på grupptema.