Johan

Om mig

Jag arbetar sedan 5 år tillbaka med diakonalt arbete inom Svenska kyrkan. Se under sidan ”länkar” vad diakonalt arbete kan vara.

Jag har under 32 år arbetat om socionom, kurator och psykoterapeut på olika arbetsplatser. Bla:

 • Gymnasieskola
 • Socialtjänsten
 • Omsorgen
 • Frivården
 • Svenska kyrkan
 • Vårdcentraler
 • Öppenvård inom psykiatrin
 • Försvarsmakten
 • Akutsjukhus

Jag har psykoterapeutexamen från Karolinska Institutet, med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Min inriktning och förståelse är grundad i modern psykodynamisk teori och jag vägleds av lång yrkeserfarenhet kombinerat med aktuell vetenskaplig forskning.

Jag är utbildad diakon vid SKUI i Uppsala.

Ingen samtalskontakt är den andra lik. Samtal handlar -precis som livet – om relationer, den unika personen och den aktuella situationen.

Sekretess/tystnadsplikt råder och min verksamhet står under insyn av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (se Psykoterapi under fliken länkar).

 • Jag tar emot via egen anmälan via mail, remiss eller från företag och försäkringsbolag
 • Dag- och kvällstider
 • HBTQ-kompetens
 • Erbjuder även utbildningsterapi till terapeut under utbildning

CV finns vid förfrågan.