Johan

Hem

Hej och välkommen till min hemsida! 
Jag heter Johan Demarkesse och erbjuder samtal, rådgivning eller kvalificerad hänvisning. Jag är diakon (Svenska kyrkan), utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut.

OBS tar inte emot klienter för tillfället. 

Under mitt yrkesliv har jag träffat många i behov av samtal. En del har sökt kontakt med mig med tydligt mål och hög motivation. Andra har trevande tagit kontakt med lite vagare förväntningar. Och kanske även med låg tro på att det finns hjälp att få.

Exempel på samtalsområden: oro, nedstämdhet, svårighet att sätta gränser, skuld- och skamkänslor, andlighet/religiositet, livskris, stress, låg motivation, hederskultur, sömnproblem, sexuell identitet, samlevnad, ångest, arbetslöshet, att vara ny i Sverige, brist på lust, ”skjuta-upp-problematik”, egen eller andras sjukdom, att vara anhörig, medberoende, att åldras, könsidentitet, att vara ung vuxen, konflikter med arbetskamrater/chefer, ensamhet, sex, livsstil, relationssvårigheter, blygsel, smärta, att leva normbrytande, sömnproblem och sorg.

Alla är vi unika och du hittar kanske inte din situation i mina exempel?
Men som du kanske märker handlar det om livet. Min utgångspunkt är alltid ett samarbete mellan mig och den som söker hjälp och med syfte att jag ska förstå hur det är ”att vara du och vad du behöver hjälp med”. Målet är att du ska känna dig förstådd och lyssnad till. Då skapas förutsättningar för rätt inriktning på hjälp och insats från min sida.